Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 400583
Title Bosbeheer en biodiversiteit
Author(s) Hermy, M.; Bijlsma, R.J.
Source In: Bosecologie en Bosbeheer / Muys, B, den Ouden, J, Mohren, G.M.J., Verheyen, K., Leuven : ACCO - ISBN 9789033477829 - p. 218 - 233.
Department(s) CE - Forest Ecosystems
Publication type Chapter in scientific book
Publication year 2010
Keyword(s) bossen - biodiversiteit - natuurbeheer - forests - biodiversity - nature management
Categories Forest Ecology
Abstract Natuurbeheer in bossen richt zich vooral op het behoud en/of de ontwikkeling van de biodiversiteit. Hiermee wordt in de eerste plaats verwezen naar het duurzame behoud, respectievelijk de ontwikkeling van de diversiteit van soorten, maar ook naar de genetische diversiteit binnen die organismen, de variatie in gemeenschappen en hun successiestadia. In dit hoofdstuk zal kort een beeld worden geschetst van biodiversiteit van bossen en van de factoren die de variatie in flora en fauna bepalen. Gebaseerd op deze kennis worden tenslotte enkele aanbevelingen voor het beheer gegeven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.