Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 400666
Title Behoud veenweiden door aangepast peilbeheer
Author(s) Jansen, P.C.; Querner, E.P.
Source Landschap : tijdschrift voor Landschapsecologie en Milieukunde 27 (2010)3. - ISSN 0169-6300 - p. 129 - 135.
Department(s) CWC - Integrated Water Resources Management
CWC - Integrated Water Resources Management
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2010
Keyword(s) bodemdaling - bodemwater - veengronden - veenweiden - peilbeheer - groene hart - subsidence - soil water - peat soils - peat grasslands - water level management
Categories Nature Management (General) / Soil Physics
Abstract Als het huidige waterbeheer wordt voortgezet zal het unieke veenweidelandschap binnen afzienbare tijd verdwijnen. De enige mogelijkheid om deze ontwikkelingen af te remmen is verhoging van het waterpeil. Er zijn verschillende strategieën om dat te realiseren met uiteenlopende gevolgen voor inrichting, bodemgebruik en waterinlaat. De samenhang tussen deze aspecten is in proefgebieden onderzocht en geëxtrapoleerd naar het gehele westelijke veenweidegebied. De uitkomsten zijn van belang voor de keuzes die gemaakt moeten worden om het veenweidegebied te beschermen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.