Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 400702
Title Dubbele winst met biomassa
Author(s) Sanders, J.P.M.
Source Tijdschrift Milieu : Vereniging van milieuprofessionals 16 (2010)7. - p. 49 - 50.
Department(s) Biobased Chemistry and Technology
VLAG
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) bio-energie - voedselproductie - non-food producten - ruwe grondstoffen - vervangbare hulpbronnen - efficiëntie - gewasopbrengst - biomassa - landgebruik - biobased economy - bioraffinage - bioenergy - food production - non-food products - raw materials - renewable resources - efficiency - crop yield - biomass - land use - biorefinery
Categories Agriculture (General) / Environmental Sciences (General)
Abstract De huidige toepassing van biomassa is ronduit inefficiënt. Enorme winst ligt echter binnen bereik indien we de afzonderlijke componenten op een slimme manier gaan inzetten. Dat maakt het mogelijk om stap voor stap toe te gaan naar een Biobased Economy, waarin een aanzienlijk deel van de energie en grondstoffen afkomstig uit biomassa. Hiervoor is een gecombineerde aanpak nodig, varierend van het ontwikkelen van kleinschalige bioraffinageprocessen tot optimalisering van het grondgebruik, opbrengstverhoging, areaaluitbreiding en vermindering van het bederf
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.