Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 400723
Title Biologische bestrijding van echte meeldauw in zomerbloemen
Author(s) Slootweg, G.
Source Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 22
Department(s) Nursery Stock
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) biologische landbouw - bloementeelt - schimmelziekten - biologische bestrijding - veldproeven - pesticiden - zomerbloemen - organic farming - floriculture - fungal diseases - biological control - field tests - pesticides - summer flowers
Categories Biological Control of Diseases / Floriculture
Abstract In de biologische teelt van zomerbloemen ondervinden de telers veel last van bovengrondse schimmelaantastingen (echte meeldauw, roest en bladvlekkenziekten). In dit project is een lijst met een tiental potentiële middelen tegen schimmels in buiten geteelde biologische zomerbloemen samengesteld. Voor veel van deze middelen bleek er geen zicht op een toelating, zodat het opnemen in een veldproef niet zinvol was. Er zijn vier middelen in een veldproef opgenomen: spuitzwavel (toegelaten), twee middelen met toelating in andere teelten en één experimenteel middel. De proef is in een perceel Phlox met een lichte aantasting van echte meeldauw ingezet. Van de vier getoetste middelen liet alleen spuitzwavel een reductie van de aantasting zien. De andere drie, (nog) niet toegelaten, middelen gaven geen reductie.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.