Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 400742
Title Longitudinaal onderzoek naar gezondheidsbaten van natuurspelen? : verkenning van reikwijdte en haalbaarheid
Author(s) Vreke, J.; Langers, F.; Berg, A.E. van den
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2096) - 48
Department(s) CL - The Human Factor
Cultural Geography
WASS
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) openluchtrecreatie - natuur - gezondheid - kinderen - speelterreinen - nederland - outdoor recreation - nature - health - children - playgrounds - netherlands
Categories Outdoor Leisure and Recreation / Environmental Psychology
Abstract Er is bij LNV, maar ook bij partijen in de gezondheidszorg, behoefte aan meer wetenschappelijke onderbouwing van de gezondheidsbaten van natuur. In een verkenning is nagegaan of longitudinaal onderzoek (a) inhoudelijk van grote waarde kan zijn en (b) haalbaar is. Met name voor gezondheidseffecten die via een groeiproces (regelmatig natuurspelen) ontstaan biedt longitudinaal onderzoek uitkomst, evenals voor gezondheidseffecten met een middellange effectduur. Cruciaal voor het aannemelijk maken van een causaal verband tussen natuur en gezondheid is de afstemming van het theoretisch model, het statistisch model en het waarnemingsregime. Het advies is om een longitudinaal onderzoek primair te richten op één categorie effecten, waarbij de mogelijkheid moet worden nagegaan om andere effecten op de gezondheid te laten ‘meeliften’ in zo’n onderzoek.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.