Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 400757
Title Gewassaldo van Kouseband en Sopropo in drie Surinaamse tuinbouwgebieden : verslag van een survey in Commewijne, Saramacca en Wanica
Author(s) Putter, H. de; Wongsonadi, H.
Source Lelystad : Praktijk Plant & Omgeving. Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroenten - 26
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) tuinbouw - vigna unguiculata - momordica charantia - kwekers - interviews - suriname - horticulture - growers
Categories Vegetables / International Economy / Horticulture
Abstract In september 2010 is een survey uitgevoerd in de tuinbouwgebieden Commewijne, Saramacca en Wanica. In Saramacca en Wanica werden elk 5 telers van sopropo en kouseband geïnterviewd en in Commewijne werden 5 kouseband en 5 sopropo telers geïnterviewd. De telers werden met behulp van een vragenformulier bevraagd naar de kosten en opbrengsten van een kouseband of sopropo teelt. Ook werd gevraagd naar de benodigde arbeid voor de diverse teelthandelingen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat over het algemeen er weinig teeltregistratie door de telers zelf wordt gedaan. De meeste gegevens zijn afkomstig op basis van herinnering. Voor het opstellen van de gewassaldo’s moesten aannames gemaakt worden op het gebied van teeltduur, oogstperiode en gewasbeschermingsmiddel gebruik. Op basis van de opgestelde gewassaldo’s blijken tussen de drie onderzochte regio’s verschillen aanwezig te zijn in bemestingsstrategieën, opbrengsten en benodigde arbeid.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.