Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 400880
Title Strandreservaten: voor natuur en kustveiligheid
Author(s) Engelbertink, R.B.J.; Paulissen, M.P.C.P.; Janssen, G.M.; Vanagt, T.J.; Slim, P.A.
Source De Levende Natuur 111 (2010)2. - ISSN 0024-1520 - p. 108 - 112.
Department(s) Landscape Centre
CL - Ecological Models and Monitoring
CE - Vegetation and Landscape Ecology
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) stranden - kustgebieden - natuurbescherming - ecosystemen - natuurreservaten - beaches - coastal areas - nature conservation - ecosystems - nature reserves
Categories Nature Management (General)
Abstract Het strand vormt een belangrijke overgangszone tussen zee en duinen met karakteristieke habitats en de daarbij behorende flora en fauna. De strandnatuur staat echter onder druk, onder andere door verstorende werking van zandsuppleties en recreatie. Een mogelijkheid tot bescherming is het instellen van strandreservaten. Kenmerkend voor strandreservaten is dat er rust wordt gecreëerd, dat natuurlijke processen hun gang mogen gaan en dat vloedmerkmaterialen niet worden opgeruimd. Aanbevelingen met betrekking tot realisatie worden gegeven
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.