Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 400904
Title Natuur als luxe of noodzaak: natuurbeleid in beweging
Author(s) Jorritsma, I.T.M.; Oostenbruggen, R. Van; Egmond, P.M. Van
Source De Levende Natuur 111 (2010)5. - ISSN 0024-1520 - p. 208 - 210.
Department(s) WOT Natuur & Milieu
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) natuurbescherming - natuurbeleid - beleidsevaluatie - nature conservation - nature conservation policy - policy evaluation
Categories Nature Management (General)
Abstract Over het natuurbeleid wordt momenteel volop gediscussieerd. Wat de samenleving in de toekomst verwacht van het natuurbeleid is nog niet zo duidelijk. De wensen voor natuur lijken divers, zo blijkt bijvoorbeeld uit de progamma's van de politieke partijen. Het planbureau voor de Leefomgeving brengt samen met Wageningen UR de maatschappelijke keuzes in kaart. Daartoe zijn vanuit verschillende maatschappelijke opgaven vier oriëntaties op natuur ontwikkeld. Dit op basis van 2 verschenen publicaties: IBO natuur; Brede heroverweging leefomgeving en natuur
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.