Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 400905
Title Ecosysteemdiensten in de praktijk van duurzaam bodembeheer - Spoor Taal en Beeld
Author(s) Keuning, S.; Smit, A.
Source Groningen : Bioclear BV - 51
Department(s) SS - Soil Quality and Nutrients
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) ecosysteemdiensten - bodembeheer - duurzaamheid (sustainability) - nederland - ecosystem services - soil management - sustainability - netherlands
Categories Soil Science (General) / Ecology (General)
Abstract Dit rapport beschrijft de resultaten van een deelproject van "Ecosysteemdiensten in de praktijk van duurzaam bodembeheer" en wel het onderdeel "taal en beeld". Het gaat hier om de ontwikkeling van taal en beelden rond het nog jonge begrip ecosysteemdiensten. Aanleiding van het project is de wens van VROM om grondeigenaren en beheerders te faciliteren bij het formuleren van ambities met betrekking tot bodemkwaliteit en bodemgebruik en de daarmee samenhangende ecosysteemdiensten tijdens het opstellen van nota's voor bodembeheer.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.