Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 400940
Title Natuur aanpassen aan klimaatverandering : op zoek naar strategieën voor een klimaatbestendige ecologische hoofdstructuur
Author(s) Woestenburg, M.; Vos, C.C.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 15
Department(s) CL - Ecological Networks
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) klimaatverandering - ecologische hoofdstructuur - natuurbeheer - natuurbeleid - besluitvorming - climatic change - ecological network - nature management - nature conservation policy - decision making
Categories Nature Management (General) / Climatic Change
Abstract In deze brochure geven we een overzicht van de resultaten van het onderzoek Adaptatie EHS. We vertellen welke effecten de klimaatverandering heeft op de natuur, hoe die natuur daarop reageert, en welke rol de versnippering van de natuur speelt. Ook stellen we twee adaptatie strategieën voor die kunnen bijdragen aan een meer klimaatbestendige natuur, binnen en buiten de EHS. Daarnaast presenteren we enkele producten die beleidsmakers en andere belang hebbenden kunnen helpen in de besluitvorming over een meer klimaatbestendig natuurbeleid.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.