Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 400941
Title Eersteklas eend : adviesdocument
Author(s) Krimpen, M.M. van; Poelarends, J.J.; Bremmer, B.; Spoelstra, S.F.
Source Lelystad : Wageningen UR Livestock Research - 25
Department(s) Livestock Research
LR - Backoffice
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) eenden - dierenwelzijn - agrarische bedrijfsvoering - duurzaamheid (sustainability) - milieu - innovaties - pluimvee - huisvesting, dieren - ducks - animal welfare - farm management - sustainability - environment - innovations - poultry - animal housing
Categories Animal Husbandry (General) / Poultry
Abstract De eendensector presteert in vergelijking tot andere dierlijke sectoren goed met betrekking tot duurzaamheid. Dit neemt niet weg dat er ten aanzien van zichtbaarheid in de markt, rendement, dierenwelzijn en milieu nog verbeterpunten zijn, die een geïntegreerde aanpak vragen. De eendensector toont een beperkte innovatiekracht om haar voorsprong met betrekking tot duurzaamheid in de markt uit te buiten en te verbeteren. Een belangrijke reden hiervoor is dat de sector wordt gedomineerd door twee gescheiden optredende integraties. Ook de geringe ervaren maatschappelijke druk, lage rendementen en kleine omvang van de sector dragen bij aan de geringe innovatiekracht. Het onderhavige advies is dan ook meer gericht op het komen tot realisatie van de potentie van een “topsegment” dan op het oplossen van grote knelpunten ten aanzien van duurzame ontwikkeling in de eendensector
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.