Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 400968
Title Beheersing van zilverschurft in biologische aardappelen
Author(s) Hospers-Brands, A.J.T.M.; Bus, C.B.
Source Biokennis
Department(s) Team Schimmels, Onkruiden en Plagen
Publication type Web page aimed at a professional audience
Publication year 2010
Keyword(s) biologische landbouw - bewaarziekten - plantenziekteverwekkende schimmels - infectiebestrijding - vermeerderingsmateriaal - koudeopslag - organic farming - storage disorders - plant pathogenic fungi - infection control - propagation materials - cold storage
Categories Plant Pathogenic Fungi / Potatoes
Abstract De preventieve maatregelen om uitbreiding van zilverschurft in biologische aardappelen tegen te gaan zijn zilverschurft-vrij uitgangsmateriaal en een werkelijk schone bewaarplaats. Daarnaast gaan koel (3°C) en droog bewaren heel effectief uitbreiding tegen. In de praktijk is er vaak wel wat infectie op het geoogste materiaal, waarna de schimmel zich tijdens de bewaring snel kan uitbreiden. Gebruik van natuurlijke middelen zoals etherische oliën kan helpen om uitbreiding tegen te gaan. Onderzoek heeft aangetoond dat als het uitgangsmateriaal toch besmet is, het juist zinvol is om volledig met zilverschurft overgroeid pootgoed te gebruiken. Dit blijkt minder besmetting te geven in de nateelt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.