Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 400984
Title Klauwproblemen in de varkenshouderij
Author(s) Vermeer, H.M.
Source Biokennis
Department(s) Livestock Research
LR - Backoffice
Publication type Web page aimed at a professional audience
Publication year 2010
Keyword(s) biologische landbouw - varkens - varkenshouderij - voetziekten - benen - dierenwelzijn - vloeren - varkensstallen - dierlijke productie - huisvesting, dieren - diergezondheid - organic farming - pigs - pig farming - foot diseases - legs - animal welfare - floors - pig housing - animal production - animal housing - animal health
Categories Pigs / Animal Health and Welfare
Abstract Diverse biologische varkenshouders rapporteren problemen met beenwerk en klauwen van biologische zeugen. Waarschijnlijk zijn verkeerde omstandigheden tijdens de opfok van gelten en natte vloeren de hoofdoorzaken van de bestaande problemen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.