Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 400987
Title Kwaliteit van ruwvoeder in de geitenteelt
Author(s) Eekeren, N.J.M. van
Source Biokennis
Department(s) Chair Soil Biology and Biological Soil Quality
Publication type Web page aimed at a professional audience
Publication year 2010
Keyword(s) biologische landbouw - geitenhouderij - geitenvoeding - ruwvoer (roughage) - voersamenstelling - kuilvoer - agrarische bedrijfsvoering - organic farming - goat keeping - goat feeding - roughage - feed formulation - silage - farm management
Categories Small Ruminants (Sheep and Goats) / Feed Composition and Quality
Abstract Wordt de kwaliteit van ruwvoer bepaald door het weer of door u als boer? In het rantsoen vormen FOS (Fermenteerbare Organische Stof) en DVE (Darm Verteerbaar Eiwit) vaak knelpunten, die in de winter met duur krachtvoeder moeten worden bijgestuurd. DVE is vaak een knelpunt op melkproducerende biologische bedrijven. Aan de andere kant speelt ook de voorziening van ‘veilige’ energie (FOS) in de pens een belangrijke rol om de aanmaak van microbieel eiwit in de pens te bevorderen. In dit dossier worden verschillende factoren gegeven die bepalend zijn voor de ruwvoederkwaliteit.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.