Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 400988
Title Mestvergisting in energiekringloop varkenshouderij
Author(s) Dooren, H.J.C. van
Source Biokennis
Department(s) LR - Backoffice
Publication type Web page aimed at a professional audience
Publication year 2010
Keyword(s) biologische landbouw - varkenshouderij - co-vergisting - mestvergisting - biogas - energie - bio-energie - biobased economy - organic farming - pig farming - co-fermentation - manure fermentation - energy - bioenergy
Categories Bioenergy / Organic Farming
Abstract Energieproductie op het biologische varkensbedrijf is goed mogelijk via mestvergisting. Met het biogas is elektriciteit en warmte op te wekken. Bijkomend voordeel is dat meer biologische mest ontstaat. Voor een rendabele installatie zijn een grote omvang, de inzet van coproducten en een goede benutting van de warmte noodzakelijk. Samenwerking met andere varkenshouders, melkveehouders en akkerbouwers of tuinders, lijkt dan ook gewenst.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.