Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 400997
Title Preventie en bestrijding van slakken
Author(s) Rozen, K. van
Source Biokennis
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Web page aimed at a professional audience
Publication year 2010
Keyword(s) biologische landbouw - akkerbouw - vollegrondsgroenten - naaktslakken - slakkenbestrijding - biologische bestrijding - organic farming - arable farming - field vegetables - slugs - mollusc control - biological control
Categories Biological Control of Pests / Organic Farming
Abstract Veel biologische telers proberen grondbewerking tegenwoordig tot een minimum te beperken. Dit is goed voor de bodemstructuur en het bodemleven. Maar minimale grondbewerking lijkt schade door slakken juist te bevorderen. Ook de brede inzet van groenbemesters kan de slakkenpopulatie bevorderen. Dit kan leiden tot aanzienlijke schade als gevolg van verontreiniging en vraat. In dit dossier staan een aantal handreikingen om opbrengstderving door slakken te beperken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.