Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 400999
Title Rantsoen van geiten sturen
Author(s) Eekeren, N.J.M. van
Source Biokennis
Department(s) Chair Soil Biology and Biological Soil Quality
Publication type Web page aimed at a professional audience
Publication year 2010
Keyword(s) biologische landbouw - geitenvoeding - geitenhouderij - voersamenstelling - ruwvoer (roughage) - krachtvoeding - organic farming - goat feeding - goat keeping - feed formulation - roughage - force feeding
Categories Feed Composition and Quality / Small Ruminants (Sheep and Goats) / Organic Farming
Abstract De kostprijs voor biologische geitenmelk bestond in 2007 voor 59% uit kosten voor ruwvoer en krachtvoer. Om dit aandeel terug te dringen en tegelijkertijd aan de eis van 100% biologisch voer te voldoen, hebben veel geitenhouders zich in eerste instantie geconcentreerd op de ruwvoerkwaliteit. Veel geitenhouders proberen nu ook de krachtvoercomponent beter in de vingers te krijgen. De kennis die opgedaan is in de geitenhouderij blijkt voor een groot deel ook bruikbaar te zijn in de melkveehouderij
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.