Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 401006
Title Ritnaalden en kniptorren in akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt
Author(s) Broek, R.C.F.M. van den
Source Biokennis
Department(s) Team Economie en Nematoden
Team Bedrijfssystemenonderzoek
Publication type Web page aimed at a professional audience
Publication year 2010
Keyword(s) biologische landbouw - plagenbestrijding - agriotes - oogstschade - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - akkerbouw - vollegrondsgroenten - vollegrondsteelt - organic farming - pest control - crop damage - cultural control - arable farming - field vegetables - outdoor cropping
Categories Plant and Crop Protection (General) / Arable Farming
Abstract Ritnaalden of koperwormen (Agriotes spp.) zijn larven van de kniptor. Ritnaalden leven 3 à 5 jaar in de bodem voordat ze verpoppen. In de eerste twee jaar van hun bestaan voeden ze zich overwegend met dood organisch materiaal, maar ook dan kunnen ze al schade veroorzaken aan gewassen. De kniptor zelf veroorzaakt geen schade aan gewassen. Schade is het beste te voorkomen door de kniptor te bestrijden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.