Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 401012
Title Overzicht van roofwantsen tegen wittevlieg en trips: Gewassen, banker planten, voedsel, kweekmogelijkheden
Author(s) Linden, A. van der
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten ) - 36 p.
Department(s) WUR GTB Gewasgezondheid
Publication type Research report
Publication year 2009
Abstract Samenvatting voor internet: Als resultaat van een literatuurstudie is een overzicht gemaakt van meer dan 35 soorten roofwantsen uit vier verschillende families, Anthocoridae, Miridae, Nabidae en Lygaeidae, met als doel zo veel mogelijk informatie zo beknopt mogelijk weer te geven. De nadruk ligt op de relatie van de roofwantsen tot gewassen, wilde planten (die eventueel als banker plant kunnen dienen), tot trips, wittevlieg en andere plagen, ander voedsel en de kweekmogelijkheden. De gegevens zijn in overzichtstabellen samengevat. Orius spp. eten niet alleen trips, sommige soorten hebben ook een belangrijk aandeel in de bestrijding van wittevlieg en andere plagen. Macrolophus spp. en Dicyphus spp. eten niet alleen wittevlieglarven, sommige soorten zijn belangrijke tripspredatoren. Roofwantsen in de familie Nabidae en ook Lygaeidae spelen geen rol in tuinbouwgewassen, maar komen vooral voor in katoen, sojaboon en luzerne. Er zijn verschillende soorten planten die de vestiging van roofwantsen in (glas)tuinbouw kunnen ondersteunen. De resultaten geven ideeën om de kweek van roofwantsen op sommige punten te verbeteren. Er zijn waarschijnlijk meer soorten roofwantsen geschikt voor de biologische bestrijding dan de nu commercieel beschikbare soorten. Orius soorten kunnen wellicht ook een belangrijke rol spelen tegen wittevlieg en roofwantsen uit de familie Miridae behalve tegen wittevlieg ook tegen trips. Er worden ook effecten genoemd op andere plagen dan trips en wittevlieg. Het is belangrijk om bij de keuze van een roofwants niet alleen rekening te houden de prooikeuze maar ook met de relatie tot het gewas. De biologische bestrijding kan mogelijk worden verbeterd door gecombineerde inzet van verschillende soorten roofwantsen en door het toepassen van verschillende banker plantsystemen, eventueel samen met alternatief voedsel.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.