Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 401024
Title Effect van bijvoeren van runderen op de N-balans; Een studie in de Amsterdamse Waterleidingduinen
Author(s) Klimkowska, A.; Dobben, H.F. van; Wamelink, G.W.W.; Slim, P.A.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2067) - 40
Department(s) CL - Ecological Models and Monitoring
CE - Vegetation and Landscape Ecology
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) rundvee - bijvoeding - begrazing - stikstof - depositie - stikstofbalans - duingebieden - natuurgebieden - vegetatie - noord-holland - bodemchemie - cattle - supplementary feeding - grazing - nitrogen - deposition - nitrogen balance - duneland - natural areas - vegetation - soil chemistry
Categories Nature Management (General) / Soil Chemistry
Abstract In de Amsterdamse Waterleidingduinen wordt verruiging bestreden door het inscharen van runderen van een nabije boer. Deze worden in de winter bijgevoerd. Doel van dit project was het schatten van het belang van bijvoeren als import-term van stikstof, naast atmosferische depositie. Het blijkt dat de import van stikstof met bijvoeren niet verwaarloosbaar is ten opzichte van de atmosferische depositie, en voor de gevoelige vegetatietypen kan leiden tot een overschrijding, of tot een vergroting van de al bestaande overschrijding, van de critical load. Aanbevolen wordt maatregelen te nemen om deze gevoelige typen te beschermen tegen extra input van stikstof, bij voorbeeld door uitrasteren, door het verplaatsen van de voerplaats, door minder of niet bij te voeren, door in de winter geen koeien in te scharen, of door waar mogelijk de mest op te ruimen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.