Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 401043
Title Jongerenparticipatie bij ruimtelijke ontwikkelingen : stand van zaken bij provincies en kansen voor DLG
Author(s) Boer, T.A. de; Heutinck, L.B.M.; Bosch, F.J.P. van den
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 31
Department(s) CL - The Human Factor
CL - Urban and Regional Development
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) jeugd - adolescenten - jeugdprogramma's - maatschappelijke betrokkenheid - natuur - voedsel - gezondheid - beleid - youth - adolescents - youth programmes - community involvement - nature - food - health - policy
Categories Land Development (General) / Human Nutrition and Health / Nature Management (General)
Abstract Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ( LNV) wil dat jongeren tussen de 0-20 jaar in 2015 een positieve associatie hebben met gezonde en verantwoord geproduceerde voeding en meer betrokkenheid met groen en natuur. Daarom heeft LNV het programma 'Lekker Groen!' opgericht. Verschillende ministeries, provincies, gemeenten en maatschappelijke organisaties organiseren activiteiten binnen dit kader (zie voor een overzicht de notitie van N. Dessing, 2010). Ook de Dienst Landelijk Gebied (DLG) wil graag jongeren betrekken bij het inrichten van groene gebieden voor recreatie en natuur. Bij sommige provincies (momenteel de grootste opdrachtgever van DLG) wordt jongerenparticipatie al toegepast in ruimtelijke projecten. Om hierbij aan te kunnen sluiten, wil DLG graag weten hoe provincies jongeren betrekken bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. Daarnaast is het ook voor LNV interessant om te weten hoe de provincies hier mee omgaan. Alterra heeft daarom een quick scan uitgevoerd naar deze vraag. Het is een eerste verkenning om een antwoord te geven op dit probleem.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.