Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 401046
Title Studie naar bruine takjes in Sequoiadendron giganteum
Author(s) Kuik, A.J. van; Hollinger, T.C.
Source Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 23
Department(s) Nursery Stock
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) sequoiadendron giganteum - schimmelziekten - plantenziektebestrijding - botrytis - pestalotia - phomopsis - landbouwkundig onderzoek - sierplanten - nederland - fungal diseases - plant disease control - agricultural research - ornamental plants - netherlands
Categories Diseases, Pests and Disorders of Plants (General) / Fungicides, Bactericides
Abstract De laatste jaren wordt de tot nu toe gezonde boomsoort Sequoiadendron steeds vaker aangetast door een schimmel die bruine topjes in twijgen veroorzaakt. In deze studie is bekeken of het om de schimmel Botryosphaeria dothidea gaat. Verder is een middelenproef uitgevoerd om te bepalen welke gewasbeschermingsmiddelen de schimmel kunnen bestrijden. Uit de studie komt naar voren dat de schimmel Botryosphaeria dothidae algemeen wordt beschouwd als veroorzaker van bruine takjes in Sequoiadendron. Echter, uit het ingezonden plantenmateriaal dat afkomstig was van een kwekerij met aantasting in Sequoiadendrons kon geen Botryosphaeria dothidae worden aangetoond. Wel werden andere schimmels gevonden. Het kan zijn dat het plantenmateriaal al te veel was aangetast door genoemde andere schimmels, waardoor de veroorzaker B. dothidae niet meer kon uitgroeien. Het kan ook zijn dat de taksterfte door andere schimmels wordt veroorzaakt. Mogelijk dat Botrytis, Pestalotia en Phomopsis de veroorzakers zijn van taksterfte op de kwekerij. Voor de middelenproef zijn containerplanten gebruikt die kunstmatig werden besmet. De proef werd uitgevoerd in een kas gedurende januari t/m mei 2010. Ondanks het creëren van voor aantasting geschikte omstandigheden werden planten niet ziek. Er kan dus geen uitspraak worden gedaan of de geteste middelen een werking hebben tegen taksterfte in Sequoiadendron. Uit de ervaringen die zijn opgedaan in dit consultancy-onderzoek wordt aanbevolen om infectieproeven in Sequoiadendron uitvoeren met de in dit onderzoek gevonden schimmels: Botrytis, Pestalotia en Phomopsis om te bepalen of deze schimmels een belangrijke rol spelen bij taksterfte. Verder wordt aanbevolen om te onderzoeken of er (semi)selectieve voedingsbodems zijn voor Botryosphaeria en of er DNA-technieken zijn om de aanwezigheid van Botryosphaeria dothidae aan te tonen. Tenslotte worden algemene aanbevelingen gedaan om taksterfte in Sequoiadendron zoveel mogelijk te voorkomen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.