Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 401127
Title ECHO, een methodiek ter ondersteuning van waterbeleid : methodiekbeschrijving en toepassing Drentse Aa
Author(s) Kroes, J.G.; Boekel, E.M.P.M. van; Bolt, F.J.E. van der; Renaud, L.V.; Roelsma, J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1913) - 47
Department(s) CWC - Integrated Water Resources Management
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) hydrologie van stroomgebieden - waterkwaliteit - landbouw - voedingsstoffen - waterbeheer - kaderrichtlijn water - drenthe - methodologie - catchment hydrology - water quality - agriculture - nutrients - water management - water framework directive - methodology
Categories Water Quality
Abstract Dit rapport beschrijft een methodiek waarmee de realisatie van de waterkwaliteitsdoelstellingen via stroomgebiedbeheersplannen kan worden geëvalueerd. Met de methodiek kan de samenhang tussen verschillende beleidsthema’s KRW en mestbeleid worden geïllustreerd en kan een relatie met de thema’s WB21 en GGOR worden gelegd via maatregelpakketten die via dezelfde methodiek kunnen worden ingebracht. De methodiek kan zelfstandig functioneren, maar ook toeleverend zijn aan andere instrumentaria zoals de KRW-verkenner. De methodiek is toegepast in de nationale Ex-ante evaluatie landbouw en KRW. Om de toepasbaarheid op lagere schaalniveaus te illustreren is de methodiek toegepast op het Drentse Aa-gebied. De methodiek pretendeert niet volledig sluitende en 100% getoetste resultaten op te kunnen leveren, maar richt zich op de chemische toestand van het oppervlaktewater en het in beeld brengen van onzekerheden. Evaluaties en oplossingen zullen in samenspraak met betrokkenen uit een te evalueren gebied moeten worden uitgevoerd en vastgesteld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.