Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 401143
Title Toelatingsonderzoek restmaterialen bollenteelt voor co-vergisting
Author(s) Belder, P.
Source Lisse : PPO Bloembollen en Bomen
Department(s) Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) bloembollen - reststromen - biomassa - agrarische afvalstoffen - sierteelt - biobased economy - ornamental bulbs - residual streams - biomass - agricultural wastes - ornamental horticulture
Categories Horticulture
Abstract Na de teelt en afbroei van bloembolgewassen blijft vaak organisch restmateriaal over. Om in aanmerking te komen voor biogasproductie middels vergisting moet een toelatingsprocedure worden doorlopen. Een gedeelte van deze procedure, nl. het aanleveren van een dossier met antwoorden op een vragenlijst wordt in dit rapport gepresenteerd. Het betreft vragen over herkomst, productieproces, samenstelling, nutriëntenleverend vermogen, gehalten aan zware metalen, organische micro-verontreinigingen en biogasopbrengst. Ook dient ingeschat te worden of schadelijke micro-organismen op het materiaal voorkomen en welke hulpstoffen zijn gebruikt. Het onderzoek is conform de eisen van het dossier uitgevoerd voor een vijftal reststromen uit de bloembollenteelt en broei te weten reststromen lelie afkomstig van veld en broei, reststromen tulp afkomstig van veld en broei en reststromen van gladiool. Op basis van deze stromen wordt een generieke aanvraag gedaan welke zal worden beoordeeld door de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM). Uit de analyseresultaten bleek een zeer laag gehalte aan zware metalen en organische micro-verontreinigingen. De biogasopbrengst van alle reststromen lag boven de vereiste hoeveelheid. De verwachting is dat reststromen uit de bollenteelt op de positieve lijst van co-vergistingsproducten zullen worden toegelaten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.