Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 401149
Title Methylbromide begassing van snijbloemen
Author(s) Lans, C.J.M. van der; Verschoor, J.A.
Source Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research 1164) - ISBN 9789085857525 - 73
Department(s) WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
FBR Fresh Supply Chains
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) methylbromide - gewasbescherming - chemische bestrijding - bloementeelt - exportrestituties - wetgeving - quarantaine organismen - Nederland - methyl bromide - plant protection - chemical control - floriculture - export refunds - legislation - quarantine organisms - Netherlands
Categories Chemical Control / Floriculture
Abstract Chinese en Nederlandse bloementelers en handelaren krijgen te maken met uitfasering van Methylbromide voor de begassing van bloemen. In vele landen is het middel verboden op basis van het Montreal protocol, waarbij een uitzondering is gemaakt voor quarantaine organismen en voor agrarische gebruikers met gebrek aan technische of economische haalbare alternatieven. In de EU is het gebruik van Methylbromide sinds 18 maart jl. zelfs totaal verboden. Behalve een negatief milieueffect heeft gebruik van Methylbromide ook een negatief effect op de houdbaarheid en kwaliteit van bloemen. Nederlandse bloementelers en - handelaren in China die naar zerotolerance landen als Japan willen exporteren, zoeken aldus antwoord op twee belangrijke vragen: 1. Wat is het beleid in belangrijke bloemen importerende landen aangaande begassing met Methylbromide? Wat zijn de uitfaseringsschema’s en wat zijn de uitzonderingen? 2. Wat is de stand van zaken in alternatieve quarantaine behandelingen, wat zijn de mogelijkheden voor snijbloemen plus voor- en nadelen? Het antwoord op deze vragen is ook van belang voor exporterende producenten in Nederland vanwege de overlap in exportbestemmingen voor hun bloemen met de in China geteelde bloemen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.