Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 401179
Title Ecosysteemdiensten in de praktijk van duurzaam bodembeheer
Author(s) Keuning, S.; Smit, A.
Source Bodem 2010 (2010)6. - ISSN 0925-1650 - p. 11 - 13.
Department(s) SS - Soil Quality and Nutrients
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) bodembeheer - natuurbescherming - economische analyse - ecosysteemdiensten - bodemecologie - soil management - nature conservation - economic analysis - ecosystem services - soil ecology
Categories Soil Science (General)
Abstract Ecosysteemdiensten - meestal gedefinieerd als de voordelen die de mens geniet van ecosystemen - combineert twee werelden: milieu en economie. Het concept bestaat inmiddels al meer dan twintig jaar, maar was tot dusver nog maar weinig bekend. Dat is nu aan het veranderen. Wat hebben ecosysteemdiensten te bieden? Is het een tijdelijke hype of begin van een nieuw tijdperk in het milieudenken? En wat betekent dat dan voor het bodembeheer?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.