Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 401220
Title Landbouw en klimaat
Author(s) Stilma, E.S.C.; Sukkel, W.
Source Kennisakker.nl 2010 (2010)13-09-2010.
Department(s) Team Bedrijfssystemenonderzoek
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) klimaatverandering - landbouw - broeikasgassen - distikstofmonoxide - methaan - akkerbouw - climatic change - agriculture - greenhouse gases - nitrous oxide - methane - arable farming
Categories Climatic Change
Abstract Het klimaat verandert door o.a. een toename van broeikasgassen in de atmosfeer. Ook de Nederlandse landbouw draagt hieraan bij en zal hier de gevolgen van ondervinden. Daarentegen heeft landbouw bijvoorbeeld de ruimte voor de productie van duurzame energie en beheert de landbouw organische stofstromen waarin het broeikasgas kooldioxide is vastgelegd. Agrosectoren hebben het convenant ‘schoon en zuinig’ getekend. Daarmee wordt de intentie getoond te werken aan het broeikaseffect. Maar hoe werkt dit zogenaamde ‘broeikaseffect’ eigenlijk? Op wat voor manieren heeft de landbouw invloed op de uitstoot van broeikasgassen en wat zijn de mogelijkheden voor de landbouw om die uitstoot te verminderen? Wat voor onderzoek wordt er gedaan in de landbouw om beter om te gaan met het klimaat?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.