Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 401472
Title De boergergroep
Author(s) Alebeek, F.A.N. van
Source PPO-AGV : PPO AGV
Department(s) Team Economie en Nematoden
Publication type Web page aimed at the general public
Publication year 2010
Keyword(s) plattelandsontwikkeling - relaties tussen stad en platteland - toekomst - landbouw - landbouwontwikkeling - duurzame ontwikkeling - rural development - rural urban relations - future - agriculture - agricultural development - sustainable development
Categories Rural Development
Abstract De BoergerGroep zoekt een nieuw soort mensen: burgers met hart voor het platteland. En een hoofd vol ideeën over hoe dat platteland er in de toekomst uit kan zien. Al deze burgers tezamen vormen De BoergerGroep: zij gaan samen met de boeren bepalen welke kant het met de landbouw op moet. Dat doen ze door regelmatig bij elkaar te komen. En door middel van ‘de deel’ – het interactieve discussieplatform op deze site. Ze worden daarin deskundig begeleid door mensen van de universiteit Wageningen UR, die ervoor zorgen dat alle ideeën resulteren in een onderzoeks- en beleidsagenda voor de komende jaren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.