Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 401565
Title Resistance is futile: you will be assimilated
Author(s) Kersten, P.H.; Veeneklaas, F.R.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-paper 4) - 4
Department(s) ALT - CL - Landschap Systemen
CL - The Human Factor
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) milieuwetgeving - natuurbeleid - nitraten - vogels - habitats - Nederland - environmental legislation - nature conservation policy - nitrates - birds - Netherlands
Categories Nature Management (General) / Environmental Management (General)
Abstract In WOt-paper 4 wordt de implementatie van drie EU-richtlijnen op het gebied van natuur en milieu in een drietal landen met elkaar vergeleken. Het gaat om de Vogel- en Habitatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn in de landen Nederland, Engeland en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Het onderzoek beschrijft in grote mate van detail hoe nationale beleidsruimte is gezocht en hoeveel ruimte is gevonden. Na de aanvankelijke weerstand tegen de implementatie vindt - vooral via het Europese Hof van Justitie - uiteindelijk toch assimilatie plaats van de EU-regelgeving als onderdeel van de nationale beleidsomgeving.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.