Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 401583
Title De bestrijding van valse meeldauw in ui door middel van UV-C licht
Author(s) Lamers, J.G.; Topper, C.G.
Source Lelystad : PPO AGV - 23
Department(s) Team Schimmels, Onkruiden en Plagen
PPO/PRI Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) uien - ultraviolette straling - peronospora destructor - gewasbescherming - plantenziektebestrijding - veldproeven - onions - ultraviolet radiation - plant protection - plant disease control - field tests
Categories Plant and Crop Protection (General) / Root and Tuber Crops
Abstract Uit eerder PPO-onderzoek was naar voren gekomen dat de sporen van valse meeldauw gevoelig zijn voor UV-C licht. In een veldproef werd nagegaan of hiermee de uitbreiding van valse meeldauw in een gewas uien kon worden tegengegaan. Een nieuwe belichtingsmachine voor het belichten van uien en aardappelen met UV-C licht brengt teveel beschadiging met zich mee. Dit verhevigt waarschijnlijk de aantasting. De machine zal verder aangepast moeten worden om beschadiging te voorkomen. Het belichten ’s ochtends volgens het advies gaf dezelfde aantasting te zien als een tweedagelijkse of dagelijkse belichting. Een middagbehandeling bleek effectiever dan een ochtendbehandeling, waarbij nieuwe op het gewas gelande sporen van buiten het veld werden bestreden. De middagbehandeling was echter niet effectiever dan de onbehandelde controle.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.