Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 401585
Title Van doorvoerland naar servicenetwerk; welke rol is voor Agrologistiek Nederland weggegelegd?
Author(s) Scheer, F.P.; Groot, J.J.; Snels, J.C.M.A.; Vorst, J.G.A.J. van der
Source In: Bijdragen Vervoerslogistieke Werkdagen 2010, 18-19 november 2010, Antwerp, Belgium. - Zelzate : University Press - ISBN 9789490695446 - p. 95 - 110.
Event Zelzate : University Press - ISBN 9789490695446 Vervoerslogistieke Werkdagen 2010, Antwerp, Belgium, 2010-11-18/2010-11-19
Department(s) FBR Fresh Supply Chains
Operations Research and Logistics
WASS
Publication type Contribution in proceedings
Publication year 2010
Keyword(s) landbouwindustrie - agrodistributie - logistiek - transport - agro-industriële complexen - clusters - ketenmanagement - agribusiness - agro distribution - logistics - agroindustrial complexes - supply chain management
Categories Logistics
Abstract Het Nederlandse agro-cluster is een belangrijke peiler onder de Nederlandse economie. Haar netto export (export-import) bedraagt ruim 20 miljard euro en vertegenwoordigt circa 50% van de Nederlandse handelsbalans. Hierbinnen vervult de agrologistiek een belangrijke rol, zowel nationaal (toegevoegde waarde) als internationaal (doorvoer). Dit sterke Nederlandse agro-cluster staat echter ook onder druk. Toenemende congestie en druk op de ruimtelijke omgeving zorgen ervoor dat verdere groei steeds moeilijker realiseerbaar wordt binnen de eigen landsgrenzen. Daarbij komt dat buitenlandse productie in termen van kosten voor arbeid, land en energie vaak beter scoren dan Nederland zodat een verschuiving van productie naar het buitenland plaatsvindt. Tenslotte zorgt schaalvergroting aan de productie- en afzetzijde (metname retail) ervoor dat productstromen steeds vaker rechtstreeks van bron naar bestemming (zonder tussenschakels of draaischijven) getransporteerd worden. De agrologistiek wordt dus steeds internationaler en Nederland moet zich heroriënteren op haar internationale rol, dit alles in combinatie met het verrijken van de eigen kracht van het nationale cluster.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.