Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 401605
Title Het effect van diverse compostsoorten op de onderdrukking van Fusarium oxysporum in ui.Verslag van een kasproef in 2009
Author(s) Lamers, J.G.
Source Lelystad : PPO AGV - 19
Department(s) Team Schimmels, Onkruiden en Plagen
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) uien - zaden - fusarium oxysporum f.sp. cepae - schimmelziekten - vollegrondsteelt - rassen (planten) - compost - bodemweerbaarheid - aantasting - besmetting - tests - onions - seeds - fungal diseases - outdoor cropping - varieties - composts - soil suppressiveness - infestation - contamination
Categories Vegetables / Diseases, Pests and Disorders of Plants (General)
Abstract In een potproef zijn de composten en middelen getest op ziektewering verhogende eigenschappen. Daarom werd grond gepasteuriseerd of extra besmet met Foc-inoculum en werden twee doseringen van de composten en middelen getest. De grond werd een week na pasteurisatie besmet met Foc. Daarmee werd een al te sterke opbloei van Fusarium meteen na pasteurisatie tegengegaan. De composten werden een week na besmetting met Foc aangebracht. De uien werden nog een week later gezaaid. De aantasting van de uien begint pas later na de ontwikkeling van de bolstoel. In de praktijk is de besmetting ook aanwezig, wanneer de composten in het najaar worden toegepast en de uien in het voorjaar gezaaid worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.