Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 401690
Title Bedrijfsgebonden dierziekten op varkens-, rundvee- en pluimveebedrijven
Author(s) Bergevoet, R.H.M.; Bartels, C.J.M.; Goot, J. van der; Wolthuis-Fillerup, M.
Source Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 384) - 46
Department(s) LEI MARKT & K - Risico- en Informatiemanagement
Livestock Research
LR - Backoffice
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) diergezondheid - rundveehouderij - varkenshouderij - pluimveehouderij - overheidsbeleid - ziektebestrijding - ziektepreventie - inventarisaties - animal health - cattle husbandry - pig farming - poultry farming - government policy - disease control - disease prevention - inventories
Categories Animal Health and Welfare
Abstract In deze rapportage is een inventarisatie en prioritering van bedrijfsgebonden aandoeningen in de rundvee- varkens- en pluimveesector uitgewerkt. Deze kunnen de overheid en veehouderijsectoren een handvat geven voor een nadere invulling van haar Nationale Agenda Diergezondheid en behulpzaam zijn bij het formuleren van additioneel beleid. Bovendien geven ze aanwijzingen waar met nieuwe inspanningen winst kan worden geboekt bij bedrijfsgebonden diergezondheidsproblemen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.