Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 401727
Title Advies innovatietraject Vleespluimvee op basis van Systeemanalyse van keten van vleespluimvee
Author(s) Greef, K.H. de; Janssen, A.P.H.M.; Leenstra, F.R.
Source Lelystad : Wageningen UR Livestock Research
Department(s) Livestock Research
LR - Backoffice
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) pluimveehouderij - duurzaamheid (sustainability) - duurzame veehouderij - vleeskuikens - vleeskuikenouderdieren - pluimveevlees - vleesproductie - poultry farming - sustainability - sustainable animal husbandry - broilers - broiler breeders - poultry meat - meat production
Categories Poultry / Animal Husbandry (General)
Abstract De verduurzaming van de pluimveehouderij is één van de speerpunten van het landbouwbeleid. Om in kaart te brengen op welke punten daar verbetering in zou kunnen komen heeft ASG daarom in opdracht van LNV in de zomer van 2009 een analyse van de pluimveevleessector uitgevoerd. Kip, eenden en kalkoenen blijven in deze studie buiten beschouwing. De vleeskuikensector omvat nadrukkelijk ook vleeskuikenouderdieren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.