Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 401771
Title Historisch cultuurlandschap in Nederland; Vijf bijdragen
Author(s) Baas, H.; Braaksma, P.J.; Keunen, L.J.; Lachaert, P.J.; Marrewijk, D. van; Renes, H.; Spek, T.; Weijschede, T.J.
Source Utrecht : Uitgeverij Matrijs - ISBN 9789053454145 - 96
Department(s) Cultural Geography
CL - The Human Factor
WASS
Publication type Scientific book or proceedings (editor)
Publication year 2010
Keyword(s) cultuurlandschap - historische geografie - nederland - duinen - noord-brabant - zuid-holland - zeeland - zandgronden - cultural landscape - historical geography - netherlands - dunes - sandy soils
Categories Historical Geography
Abstract In 2006 werd het Netwerk Historisch Cultuurlandschap (NHC) opgericht. Dit netwerk heeft als doel het onderlinge contact, het overleg en de samenwerking tussen al deze onderzoekers, beleidsmakers, belangenorganisaties en liefhebbers op het gebied van het Nederlandse cultuurlandschap te versterken. Deze bundel is een initiatief van het NHC en bevat bijdragen die een overzicht bieden en het onderzoek van de laatste jaren samenvatten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.