Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 401859
Title Aster op substraat: Proef met teelt op goten met eb/vloed en met druppelaars
Author(s) Labrie, C.W.
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1053) - 62
Department(s) WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) aster - teeltsystemen - jaarrondproductie - substraten - glastuinbouw - bemesting - irrigatie - klimaatregeling - groeimedia - kokos - cropping systems - all-year-round production - substrates - greenhouse horticulture - fertilizer application - irrigation - air conditioning - growing media - copra
Categories Cultivation, Cultural Methods / Asterales
Abstract Referaat Door asters op substraat te telen is ruimtewinst te genereren waardoor een jaarrondteelt eerder rendabel kan worden. Er is een jaarrond kasproef uitgevoerd met vier Astercultivars op drie verschillende teeltsystemen met twee typen kokos. Er zijn vijf teeltrondes uitgevoerd door hetzelfde plantmateriaal te laten hergroeien. In aantal kilogram was op alle systemen jaarrond een goede groei te realiseren en er waren nauwelijks verschillen tussen de teeltsystemen en de kokos. Wel waren er grote verschillen tussen de cultivars in aantal goede takken. Voor een vegetatieve hergroei en ter voorkoming van uitval is een goede beheersing van vochtgehalte en EC bij start van de teelt belangrijk. Ook kan de pH aan het einde van de vegetatieve periode te hoog oplopen. Het bemestingsschema dient hierop aangepast te worden met meer NH4 en minder K in de vegetatieve fase dan in de generatieve fase. Er is een teeltplan opgesteld voor klimaat en nutriënten per teeltstadium. Dit project is gefinancierd door Productschap Tuinbouw, Greenport Campus en Kwekerij Zijdezicht.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.