Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 401861
Title Konijnen op Koers. Beslisdocument
Author(s) Cornelissen, J.M.R.; Rommers, J.M.; Bremmer, B.; Spoelstra, S.F.
Source Lelystad : Wageningen Livestock Research
Department(s) LR - Backoffice
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) konijnen - dierhouderij - publiek - opinies - dierenwelzijn - discussie - innovaties - sociale aanpassing - dierlijke productie - huisvesting, dieren - Nederland - rabbits - animal husbandry - audiences - opinions - animal welfare - discussion - innovations - social adjustment - animal production - animal housing - Netherlands
Categories Rabbits / Animal Protection and Ethics / Farm Management
Abstract Nader inzetten op systeeminnovatie van de konijnenhouderij lijkt op basis van de uitgevoerde analyses zinvol. Voorgesteld wordt om de productie en vermarkting beter af te stemmen op ideeën vanuit de samenleving op het gebied van dierenwelzijn. Dit kan bewerkstelligd worden door een combinatie van twee sporen. Ten eerste: ontwerp van alternatieven voor kooihuisvesting, waarbij potentiële knelpunten (genetische opmaak van het dier, arbeidsomstandigheden, gebruik diergeneesmiddelen en milieu) integraal worden meegenomen (‘topdown’). Ten tweede: ‘empowerment’ en leren van geschikte initiatieven in de sector. Hierbij is de vorming van nieuwe, herkenbare en renderende ketens een randvoorwaarde. Een aspect dat hier los van staat, maar zeker aandacht vraagt, is het vermarkten van konijnenmest
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.