Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 401874
Title Konijnen op Koers. Beschrijving sector.
Author(s) Bremmer, B.; Cornelissen, J.M.R.; Rommers, J.M.; Spoelstra, S.F.
Source Lelystad : Wageningen Livestock Research
Department(s) LR - Backoffice
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) konijnen - dierhouderij - huisdieren - proefprojecten - onderzoek - shows - rabbits - animal husbandry - domestic animals - pilot projects - research
Categories Rabbits / Analysis, Functions
Abstract De commerciële konijnenhouderij is een relatief jonge agrarische sector in Nederland. De omvang van de totale konijnenstapel bedroeg in 2009 zo’n 312.000 dieren (waarvan 41.000 voedsters en 271.000 gespeende vleeskonijnen) op 87 bedrijven (zie Figuur 1) (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2010). De meeste konijnenhouderijen liggen in Noord-Brabant en Limburg. Het aantal bedrijven dat konijnen houdt neemt af, terwijl het aantal gehouden dieren nagenoeg gelijk blijft. Met name kleinere bedrijven met oudere ondernemers of bedrijven waar de konijnenhouderij een neventak vormt haken af. Bij uitbreiding vindt vaak een verdubbeling in het aantal voedsters plaats. Naast de commerciële konijnenhouderij worden konijnen vooral – en in grotere getale - gehouden als gezelschapsdier. Verder worden konijnen gebruikt als proefdier. Konijnen maken ongeveer 2,6 % uit van het totaal aantal gebruikte proefdieren. Konijnen worden daarnaast ook gehouden door rasfokkers en hobbyisten, voor tentoonstellingen, voor eigen consumptie of voor (beperkte) verkoop. Het houden van konijnen voor de productie van bont komt in Nederland niet voor (PPE, 2006)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.