Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 401885
Title Offshore olie- en gasactiviteiten en Natura 2000: inventarisatie van mogelijke gevolgen voor de instandhoudingsdoelen van de Noordzee
Author(s) Tamis, J.E.; Karman, C.C.; Vries, P. de; Jak, R.G.; Klok, T.C.
Source Den Helder : IMARES (Rapport / Imares Wageningen UR C144/10) - 149
Department(s) IMARES Milieu
IMARES Ecosystemen
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) natura 2000 - natuurbescherming - soortendiversiteit - biodiversiteit - offshore - noordzee - inventarisaties - nature conservation - species diversity - biodiversity - north sea - inventories
Categories Nature Management (General)
Abstract LNV heeft in 2010 het voornemen geuit waardevolle natuur in de Noordzee aan te wijzen als Natura 2000 gebied in het kader van de Europese Vogel en Habitatrichtlijnen. In deze Natura 2000 gebieden mogen in principe geen activiteiten plaatsvinden die in strijd zijn met de instandhoudingsdoelstellingen. In dit rapport worden alle activiteiten van de offshore vergeleken op hun relatieve invloed op natuurkwaliteiten van de Noordzee
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.