Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 401923
Title Teeltversnelling Phalaenopsis door klimaat optimalisatie
Author(s) Dueck, T.A.; Boer-Tersteeg, P.M. de; Noort, F.R. van
Source Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1016) - 50
Department(s) WUR GTB Gewasfysiologie Management en Model
WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) phalaenopsis - orchideeën als sierplanten - tuinbouw - temperatuur - licht - relatieve vochtigheid - cultivars - sierteelt - glastuinbouw - klimaatregeling - ornamental orchids - horticulture - temperature - light - relative humidity - ornamental horticulture - greenhouse horticulture - air conditioning
Categories Horticulture / Ornamental Plants
Abstract De Phalaenopsisteelt in Nederland wordt gekenmerkt door een relatief lage lichtsom, een temperatuur van 28 graden en een lage, wisselende relatieve luchtvochtigheid. Om de variatie in deze klimaatcondities te verminderen, wordt er bij de Phalaenopsisteelt in Nederland relatief veel geschermd, omdat teveel variatie wordt gezien als een oorzaak van groeivertraging en een verhoogde gevoeligheid voor ziektes en plagen. In het in dit rapport beschreven experiment wordt het effect van meer licht, beheersing van de luchtvochtigheid en afstemming van de temperatuur op het lichtniveau tijdens de opkweek van Phalaenopsis onderzocht.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.