Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 401947
Title Slim gebruik maken van de bodem bij klimaatadaptatie
Author(s) Verzandvoort, S.J.E.; Kuikman, P.J.
Source Bodem 20 (2010)1. - ISSN 0925-1650 - p. 11 - 13.
Department(s) Soil Science Centre
SS - Soil Physics and Land Use
SS - Soil Quality and Nutrients
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) klimaatverandering - bodem - landgebruik - bodembeheer - watersystemen - climatic change - soil - land use - soil management - water systems
Categories Soil Science (General) / Water Management (General)
Abstract Nederland wil klimaatbestendig worden. De discussie gaat vooral over waterbeheer en waterbeleid als instrumenten om onze samenleving aan te passen aan het veranderende klimaat. De voorgestelde maatregelen zijn daarmee sterk gericht op het watersysteem van Nederland. Maar ook de Nederlandse bodem biedt mogelijkheden voor het beheersen van de gevolgen van klimaatverandering. In dit artikel geven experts van relevante kennis- en onderzoeksinstituten enkele voorbeelden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.