Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 401983
Title Duurzaam en klimaatvriendelijk de wereld voeden
Author(s) Horlings, L.G.; Marsden, T.
Source Landwerk 11 (2010)1. - ISSN 1567-1844 - p. 5 - 10.
Department(s) Rural Sociology
WASS
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) landbouwproductie - duurzaamheid (sustainability) - ecosystemen - voedselvoorziening - agricultural production - sustainability - ecosystems - food supply
Categories Farm Management / Food Policy
Abstract Om in 2050 negen miljard mensen te kunnen voeden moet de voedselproductie met ten minste 50 procent stijgen. Ons huidige voedsleproductiesysteem - gebasserd op intensieve productie, schaalvergroting en technologieontwikkeling - schiet daarvoor tekort, omdat het een te groot beslag legt op ons ecosysteem en de klimaatcrisis verergert. De vraag is dan ook of duurzame landbouwpraktijken voldoende efficiënt, productief en profijtelijk kunnen zijn om in de behoeften van een groeiende wereldbevolking te voorzien
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.