Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 401987
Title Het historische cultuurlandschap in Nederland; Stand van zaken in onderzoek, onderwijs en beleid 2010
Author(s) Braaksma, P.J.; Renes, H.; Spek, T.; Weijschedé, T.J.
Source Historisch Geografisch Tijdschrift 28 (2010)3. - ISSN 0167-9775 - p. 8 - 28.
Department(s) Cultural Geography
CL - The Human Factor
WASS
Publication type Non-refereed article in scientific journal
Publication year 2010
Keyword(s) landschap - geschiedenis - hoger onderwijs - cultuurlandschap - historische geografie - wetenschappelijk onderzoek - landscape - history - higher education - cultural landscape - historical geography - scientific research
Categories Historical Geography
Abstract Tijdens de eerste Dag van het Historisch Cultuurlandschap op 17 november 2006 in Utrecht is onder meer de balans opgemaakt van de wijze waarop het historische cultuurlandschap heden ten dage verankerd is in het wetenschappelijk onderzoek, het beleid en het onderwijs in Nederland. Deze bijdrage is een geactualiseerde versie van de voordracht die de auteurs op die middag over dit onderwerp presenteerden. Na een korte terugblik op de ontwikkeling van de historische geografie in de afgelopen eeuw in ons land en de actuele situatie in aangrenzende landen, wordt eerst een overzicht gegeven van de wijze waarop historische geografie in ons land momenteel organisatorisch is ingebed. Vervolgens wordt een meer gedetailleerd beeld geschetst van de huidige stand van het wetenschappelijk onderzoek, de toepassing van historisch-geografische kennis in het beleid en het hoger onderwijs op het gebied van de opbouw, de geschiedenis en het erfgoed van de historische cultuurlandschappen in ons land.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.