Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 402043
Title Bouwen aan collectief vertrouwen voor duurzame bereikbaarheid
Author(s) Breeman, G.E.; Termeer, C.J.A.M.
Source Wageningen : Transumo project “Duurzame bereikbaarheid Greenport Aalsmeer” - 11
Department(s) Public Administration and Policy
WASS
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) infrastructuur - stedelijke gebieden - randstad - governance - publiek-private samenwerking - besluitvorming - regionale planning - noord-holland - glastuinbouw - Nederland - infrastructure - urban areas - public-private cooperation - decision making - regional planning - greenhouse horticulture - Netherlands
Categories Group Processes / Communication Processes / Land Use Planning
Abstract De regio ten zuiden van Amsterdam is sterk verstedelijkt en kent bovendien een groot aantal bestuurlijke organisaties, zoals een flink aantal gemeenten, 3 provincies en verschillende interbestuurlijke organen. De complexiteit, de drukte en de fragmentatie van activiteiten in deze regio heeft geleid tot verschillende initiatieven om de bestuurlijke coördinatie en de bereikbaarheid van het gebied te verbeteren. In dit onderzoek gekozen voor een procesaanpak waarbij gestreefd is naar het verbeteren en activeren van verbindingen tussen betrokken actoren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.