Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 402106
Title Overdracht van geelziek in Eucomis via zaad : voortgezet diagnostisch onderzoek 2008/2009
Author(s) Vink, P.; Leeuwen, P.J. van; Dees, R.H.L.
Source Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 11
Department(s) Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) xanthomonas hyacinthi - eucomis - plantenziekten - zaden - landbouwkundig onderzoek - gewasbescherming - teelt - bloembollen - nederland - plant diseases - seeds - agricultural research - plant protection - cultivation - ornamental bulbs - netherlands
Categories Diseases, Pests and Disorders of Plants (General) / Bulb and Tuber Flowers
Abstract Bij de teelt van Eucomisbollen is een aantasting door de geelziekbacterie Xanthomonas hyacinthi een regelmatig gehoord probleem waardoor veel economische schade wordt geleden bij de desbetreffende telers. Echter is het niet altijd duidelijk waar een besmetting van geelziek vandaan komt omdat er geen andere waardplanten in de buurt staan of uitgegaan wordt van nieuwe zaaisels. Eucomistelers vragen zich dan ook al geruime tijd af of de geelziekbacterie misschien via het zaad in een volgteelt terecht kan komen vanwaar het zich dan in de bollenteelt verder kan verspreiden. Daarom is in het kader van het Voortgezet Diagnostisch Onderzoek geprobeerd om na te gaan of bij de vermeerdering van Eucomis via zaad de geelziekbacterie Xanhomonas hyacinthi kan worden meegebracht naar een volgende teelt. Uit het onderzoek is gebleken dat de geelziekbacterie Xanthomonas hyacinhi zich via Eucomiszaad kan verspreiden en zo in een volgende teelt terecht kan komen. Het is dus zaaks dat Eucomistelers serieus rekening houden met de kans op overdracht van geelziek via zaad door alleen zaad te verzamelen van planten die absoluut vrij zijn geweest van symptomen van een geelziekaantasting.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.