Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 402108
Title De werking van Contans tegen sclerotievormende schimmels
Author(s) Vink, P.
Source Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 13
Department(s) Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) sclerotinia - schimmelziekten - teelt - bloembollen - fungiciden - gewasbescherming - landbouwkundig onderzoek - nederland - fungal diseases - cultivation - ornamental bulbs - fungicides - plant protection - agricultural research - netherlands
Categories Symptoms of plant pests, diseases and disorders / Bulb and Tuber Flowers
Abstract Bij de teelt van verschillende bol- en knolgewassen kunnen ziekten door sclerotievormende schimmels zoals Sclerotinia bulborum, Sclerotinia tuberosa en Sclerotium rolfsii voor veel uitval zorgen. Tot nu toe konden de genoemde schimmels redelijk tot goed worden onderdrukt met middelen als procymidon (Sumisclex) en tolclofos-methyl (Rizolex). Echter deze fungiciden zijn niet meer toepasbaar of worden in de toekomst waarschijnlijk niet meer toepasbaar. Daarom is het noodzakelijk dat naar andere vormen van bestrijding wordt gezocht. Op dit moment zijn er goede ervaringen met de bestrijding en onderdrukking van sclerotievormende schimmels bij de teelt van groenten met het middel Contans. Dit middel werkt op basis van de schimmel Coniohyrium minitans die als een antagonist optreedt tegen bijv. de schimmel Sclerotinia. De vraag was of dit middel ook is toe te passen bij de beheersing van schimmelziekten door sclerotievormende schimmels in bolgewassen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.