Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 402110
Title Het voorkomen van pseudo-kurkstip in tulpen : voortgezet diagnostisch onderzoek 2009/2010
Author(s) Vink, P.
Source Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 19
Department(s) Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) afwijkingen, planten - tulipa - tulpen - plantenziekten - landbouwkundig onderzoek - gewasbescherming - bewaarziekten - opslag - bloembollen - plant disorders - tulips - plant diseases - agricultural research - plant protection - storage disorders - storage - ornamental bulbs
Categories Diseases, Pests and Disorders of Plants (General)
Abstract Pseudo-kurkstip in tulpenbollen is een zogenaamde fysiologische afwijking waarvan uit oud onderzoek bekend is dat het kan ontstaan wanneer tulpenbollen na vroeg rooien, ter voorkoming van “zuur”, onvoldoende warm worden bewaard. Daarom wordt al jaren geadviseerd om gevoelige tulpencultivars die vroeg worden gerooid direct te bewaren bij 30°C gedurende minimaal 2 dagen. De laatste jaren zien we echter bij een aantal gevoelige cultivars zoals Silver Dollar dat bij vroeg geoogste bollen, ondanks een warme bewaring, toch problemen met pseudo kurkstip kunnen ontstaan. Daarom is in het kader van het voortgezet diagnostisch onderzoek nagegaan of bij vroeg gerooide tulpenbollen van de gevoelige cultivar Silver Dollar de verschijnselen van pseudo-kurkstip voldoende kunnen worden voorkomen door toepassing van een warmere bewaring dan gebruikelijk wordt toegepast. Vroeg gerooide tulpenbollen van cv. Silver Dollar zijn daartoe direct na het rooien gedurende 1 en 2 weken bewaard bij respectievelijk 20, 25 en 30°C en daarna verder bewaard bij 20°C tot aan het tijdstip van beoordeling. Ook zijn tulpenbollen eerst gedurende 1 week bewaard bij 20°C en aansluitend 1 of 2 weken bij 25 of 30°C en daarna tot aan beoordeling bij 20°C. Na een paar maanden bewaring zijn de tulpenbollen visueel beoordeeld op symptomen van pseudo-kurkstip.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.