Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 402125
Title Mechanische onkruidbestrijding perspectiefvol
Author(s) Bleeker, P.O.
Source Lelystad : PPO AGV - 4
Department(s) Team Schimmels, Onkruiden en Plagen
Publication type Brochure
Publication year 2010
Keyword(s) gewas onkruid concurrentie - onkruidbestrijding - gewasbescherming - mechanische bestrijding - toelating van bestrijdingsmiddelen - wetgeving - Nederland - crop weed competition - weed control - plant protection - mechanical control - authorisation of pesticides - legislation - Netherlands
Categories Weed Control / Plant and Crop Protection (General)
Abstract Mechanische onkruidbestrijding zal in de toekomst voor de vollegrondsgroententeelt steeds belangrijker worden. Vooral in kleinere gewassen komen steeds minder herbiciden beschikbaar. Ook nieuwe herbiciden zullen maar sporadisch een toelating krijgen. Voor de onkruidbestrijding tussen de rijen zijn al vele mogelijkheden beschikbaar en deze worden met succes ingezet. Voor onkruiden in de rij, de lastigste, komen steeds meer machines op de markt. Intra-rij wieders als vinger- en torsiewieders zijn bij veel gewassen instaat om het grootste deel van het onkruid in de gewasrij te bestrijden en er zijn een aantal intelligente intra-rij wieders met sensoren en intra-rij schoffels op de markt gekomen. Alle reden om vanuit de projecten Telen met Toekomst en Duurzaam Telen Begint bij Jou de meest belovende technieken op dit gebied te laten zien.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.