Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 402204
Title Met burgers de boer op : Input voor een maatschappelijk debat over een gewaardeerde en duurzame veehouderij
Author(s) Boogaard, B.K.
Source Wageningen : Wageningen University - 32
Department(s) Rural Sociology
WASS
Publication type Scientific book (author)
Publication year 2010
Keyword(s) melkveehouderij - duurzame veehouderij - dierlijke productie - samenleving - tradities - modernisering - attitudes - maatschappelijk draagvlak - nederland - noorwegen - dairy farming - sustainable animal husbandry - animal production - society - traditions - modernization - public support - netherlands - norway
Categories Animal Production Systems (General) / Societies
Abstract Dit boekje behandelt de opmerkelijkste resultaten van het kwalitatieve deel van het promotieonderzoek over de beelden, wensen en zorgen van burgers over de melkveehouderij. Deze uitgave is gebaseerd op promotieonderzoek van Birgit K. Boogaard, getiteld "Sociaal-culturele duurzaamheid van de veehouderij", uitgevoerd bij de leerstoelgroepen Dierlijke Productiesystemen en Rurale Sociologie van Wageningen University.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.