Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 402346
Title Veiligheidsbeleid en de Politiek van de Aandacht
Author(s) Breeman, G.E.; Timmermans, A.
Event NVK Congress 2010, 2010-07-01/2010-07-02
Department(s) Public Administration and Policy
WASS
Publication type Abstract in scientific journal or proceedings
Publication year 2010
Abstract Abstract In dit paper onderzoeken wij hoe maatschappelijke- en politieke aandacht voor veiligheidsonderwerpen ontstaat en wat de gevolgen hiervan zijn voor de beleidsprioritering en budgetverschuivingen. Daarbij geven wij inzicht in de agendadynamiek voor veiligheidsbeleid van de afgelopen 20 jaar en in de verandering van de probleemdefiniëring van het thema (framing). Aanleiding voor ons onderzoek is de alsmaar uitbreidende aandacht voor het thema veiligheid. Waar eerder veiligheid alleen geassocieerd werd met verkeer en vervoer, omvat het thema nu ook vraagstukken over sociale veiligheid. De hoofdvraag luidt: Hoe, wanneer, en onder welke voorwaarden komt het thema veiligheid op de politieke en maatschappelijke agenda en wat zijn hiervan de gevolgen voor beleidskeuzes en budgettaire prioriteiten? Voor dit onderzoek gebruiken wij een dataset, waarin politieke en maatschappelijke aandacht voor de periode 1985-2007 is vastgelegd. De dataset heeft gegevens over de aandacht voor veiligheid in de media, in rijksbudgetten, wetgeving, en regeerakkoorden. Met behulp van deze dataset wordt de probleemdefiniëring en verbreding van het veiligheidsvraagstuk (framing), de toon van het debat (positief of negatief) en wederzijdse beïnvloeding van media, politiek, incidenten en andere maatschappelijke instituties geanalyseerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.